nieuws | over de WSG | archief | contact | achtergrond


Werkgroep Stedelijk Grondwater
 

Bron: Werkgroep Stedelijk Grondwater, 22 september 2016 

Dinsdag 8 December 2020 is er een geslaagde online bijeenkomst geweest van de Werkgroep Stedelijk Grondwater in samenwerking met de Deense organisatie "Grundvand+".

Deze middag ging over de grondwaterproblemen in Denemarken en tijdens deze bijeenkomst is kennis tussen de Nederlandse en Deense deelnemers uitgewisseld.
De presentaties zijn te vinden in ons archief.

Op 27 mei houden we weer een online bijeenkomst van de Werkgroep Stedelijk Grondwater. Deze is van 13:30 tot 16:15 uur en het thema is:
Droogte en funderingen: kennis en oplossingen.
 
Over het thema: de gevolgen van droogte voor de stad kunnen groot zijn en nemen door klimaatverandering alleen maar toe. Wegen, infrastructuur, groen, ecologie en funderingen kunnen schade ondervinden. Deze bijeenkomst richt zich vooral op de funderingen. Welke kennis is aanwezig over het effect van droogte en lage grondwaterstanden op de funderingen? Verschillen de effecten bij houten funderingen en funderingen op staal? Welke oplossingen worden toegepast? En hoe bevallen deze oplossingen?  
Programma (voorlopig):
Als u interesse heeft om deel te nemen, kunt u zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst via een email naar: werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U ontvangt geen bevestiging, maar ontvangt een week van tevoren een uitnodiging voor de online bijeenkomst.


U kunt zich eventueel ook alvast kosteloos aanmelden voor informatie over de toekomstige bijeenkomsten door een mailtje te sturen naar werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U komt dan op onze mailinglijst te staan.