nieuws | over de WSG | archief | contact | achtergrond


Werkgroep Stedelijk Grondwater
 

Bron: Werkgroep Stedelijk Grondwater, 22 september 2016 

Het is weer te lang geleden dat we een bijeenkomst hebben gehad. Maar we hebben goed nieuws! De volgende bijeenkomst staat gepland voor 21 maart 2023.

Het thema is Water en bodem sturend: de rol van grondwater.

Het kabinet wil water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Alle partijen moeten hiermee aan de slag. Maar welke rol heeft grondwater hierin?

We moeten meer rekening houden met extremen zoals droogte en grote hoeveelheden neerslag. De Nederlandse bodem moet weer een spons worden. We willen minder vergraven en zo bijvoorbeeld kwel en opbarsten tegengaan. En een grondwaterpassage kan gunstig zijn voor de oppervlaktewaterkwaliteit.
Grondwater is een essentiŽle schakel hierin en daarom sturend bij de keuzes voor nieuwbouw of het stellen van beleidsregels bij waterschappen of gemeenten. In deze bijeenkomst willen we dit concreter maken.

Sprekers en programma volgen; suggesties zijn nog welkom naar jeroen.de.jong@amsterdam.nl.
 
Datum en tijd: dinsdag 21 maart 2023 van 13:30 tot 16:30 uur.
Deze bijeenkomst wordt hybride  georganiseerd: fysiek bij Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel; met de mogelijkheid om online deel te nemen.

Als u interesse heeft om deel te nemen, kunt u zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst via een email naar: werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U ontvangt geen bevestiging, maar ontvangt een week van tevoren een uitnodiging voor de online bijeenkomst.


U kunt zich eventueel ook alvast kosteloos aanmelden voor informatie over de toekomstige bijeenkomsten door een mailtje te sturen naar werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U komt dan op onze mailinglijst te staan.